ققنوس : بدون عنوان

تعرفه تبلیغات در سایت

مامان میشه بغلم کنی؟میشه گریه کنم بلند بلند و نگران نشی؟نه مامان ولش کن...نمیتونم دیگه توی بغلت گریه کنم...دلم راضی نمیشه کاری روانجام بدم که موسیو نمیتونه...میدونی مامان؟میخوام ببینم جای موسیوبودن چقدر سخته...میخوام دیگه به خواهرش نگه نگار گفته نمیخوام جای توباشم...اصلا مامان بیا وحرفامودیگه گوش نده تا دق کنم...نگام نکن تا بمیرم...شاید منم آدم شم..ولی تونگران من نباش.دیگه غصه مونخور مامان.بذار یه بار غمموبهت نگم.این بارتنهای تنهاباشم وآرومم نکنین.قسم میخورم مامان این آخرین باره که برای عشق جنگیدم.قسم میخورم مامان دیگه دل نبندم به کسی.هیچکس.دیگه این قلب مریض درد نگیره..قسم میخورم مامان دیگه حرف هیچ مردیو باورنکنم.منو به هرکس میخوای بسپرمامان.باهاش زندگی میکنم ولی دیگه دل بهش نمیدم...یادت نره مامان من قسم خوردم...

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 13 شهريور 1395 ساعت: 13:26

فهرست وبلاگ