استاد...

تعرفه تبلیغات در سایت
_دارم به توصیه هاتون عمل میکنم استاد...دارم حرفایی میزنم که جراتشونو نداشتم.دارم زندگیمو مشخص میکنم...چقدر سخته...نمیدونید چه ترس عمیقی منو گرفته...

_دخترم شجاعت هنر انسانهای خردمند و نیک اندیش است معمار فردای درخشان خود باش، به اساتید شایسته ای بیندیش که چگونه راجع به تو فکر میکنند و برای حال آینده تو چه بهایی میدهند

برای انسان هوشمند پاک نهادی چون تو، ترس یعنی چه؟ قرار است تا چه وقت در حصار چکنم خودت را محبوس کنی؟ آینده را همین حالا محکم واستوار بساز، بدون کوچکترین گذشت و کوتاه آمدن،یادت باشد اگر خودت را دست کم گرفتی، تورا دست کم میگیرند، اگر خودت را ارزان فروختی. تو را ارزان میخرند...

_کاش دختر بدتری بودم استاد.کاش میتونستم چشممو ببندم روی خودم.

هرچه میکنم نمیشه.به قول شما نمیتونم کوتاه بیام سر یک چیزهایی.سرهمه چی میتونم ازخواسته هام بگذرم.میتونم گذشت کنم.ولی نتونستم سر تردید این آدم کوتاه بیام.

اسم ازدواج جدیدا شده مالکیت استاد.جالبه نه؟جالبه که این ادم توی این مرحله به همه حسادت کنه نسبت به من ،توی این مرحله که هیچی نشده هنوز!اونوقت میگه ازدواج یه مالکیته!

من که سالهاست همه چیز دیدم و از مالکیت دم نمیزنم.به هیچی اعتراضی نمیکنم.نه به رفتن کسی بادیگران اعتراض کردم نه به هیچ چیز دیگه

_دختر دلبندم دراين مسیر گاهی اوقات فقط خودت هستی وخودت،، تنها خودت میتوانی به خودت کمک کنی،من چون درعمق ماجرا نیستم نباید قضاوت کنم، من یک اصل بدیهی میگویم آن، اینست که اگر خودت را ارزان بفروشی ارزان میخرندت آنطرفی قرار نیست که تو آن پنج ماه طلایی آینده را ارزان از دست بدهی، این زمان همه زندگی فردای تو است...

_بله استاد.این فقط یه درد دل ساده بود.تمام شداون قضیه.نگران نباشید.سرقولم به استادم برای پایان نامه م هستم...یادتونه میخوندین برام استاد...نه من زبی عملی درجهان ملولم وبس...ملالت علماهم زعلم بی عمل است...

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت: 17:18

فهرست وبلاگ